Installatie

Installatie

Om pyoes te installeren, werk je best met de package die op pypi te vinden is. Om te installeren vanaf pypi moet je eenvoudigweg een dependency op pyoes declareren in setup.py en zorgen dat pypi bereikbaar is.

requires = [
  'pyramid',
  'pyoes'
]

Ofwel maak je een lokale checkout van pyoes, dit kun je doen met je eigen account als deze rechten heeft op de git repository. Daarna kun je de code builden tot een sdist met via het setup.py script van pyoes. De resulterende sdist kun je dan installeren via pip.

$ git clone https://github.com/OnroerendErfgoed/pyoes
$ cd pyoes
$ python setup.py sdist
$ // activeer nu de virtual env van de pyramid app
$ pip install dist/pyoes-0.3.2.tar.gz

Je kan pyoes ook in de requirements.txt toevoegen. Deze zal dan mee installeren wanneer de requirements geïnstalleerd worden.

pyoes==0.3.2

Als je op de master versie wil werken moet je deze lijn toevoegen:

-e git+https://github.com/OnroerendErfgoed/pyoes.git@master#egg=pyoes

Om te starten, kun je best gebruik maken van de pyoes scaffold. Deze zal de standaard bestanden die nodig zijn toevoegen aan een static dir. Op zich is dit geen volledige pyramid scaffold. Deze maakt dus geen models, views en andere aan. Gebruik hiervoor een andere scaffold zoals de alchemy scaffold. Er zijn 2 scaffolds beschikbaar in pyoes: * een scaffold voor de public frontend (pyoes) * een admin scffold (pyoesAdmin) De admin scaffold is nieuw vanaf versie 3.1.

$ pcreate -s alchemy <package_naam>
$ pcreate -s pyoes <package_naam>
# of
$ pcreate -s pyoesAdmin <package_naam>

Warning

Voer deze commando’s niet uit van in de folder waarin je code staat, maar vanuit de bovenliggende folder. Dus, als je je git repository hebt uitgecheckt naar /home/me/projects/my_app, voer het commando dan uit in de folder /home/me/projects.

Vooraleer verder te gaan, moet je zorgen dat compass en bower aanwezig zijn op je systeem.

# ruby 1.9+
$ [sudo] apt-get install ruby-dev
$ [sudo] gem install compass
$ [sudo] npm install -g bower grunt-cli

Deze kunnen ook via Bundler geïnstalleerd worden met de resources die in Gemfile staan.

$ cd pyoes/static
$ bundle install

pyoes komt met een set van Jinja2 templates. Om deze te kunnen gebruiken, moet je wel nog de parameter jinja2.directories correct instellen. Daarnaast zijn er ook nog filters die je kunt toevoegen aan je project.

jinja2.directories =
  <package_name>:templates
  pyoes:templates
jinja2.filters =
  setattr = pyoes.utils.set_attr_filter

Installeer foundation en font-awesome nu lokaal via bower.

$ cd pyoes/static
$ bower install

Tenslotten moet je pyoes toevoegen aan je main functie. Dit zorgt er voor dat de correcte static dir wordt toegevoegd en dat een aantal static views geregistreerd worden.

config.include('pyoes')

Update

Als er nieuwe versies van pyoes zijn, moet je niet alle bovenstaande stappen terug uitvoeren. Je kunt gewoon de scaffold terug uitvoeren en deze zal de nodige bestanden terug kopiëren.

Je kunt op voorhand nagaan wat de wijzigingen zullen zijn door het commando te simuleren.

$ pcreate -s pyoes <package_name> --simulate

Indien er relevante wijzigingen zijn, kun je bestand per bestand beslissen wat er gedaan moet worden.

$ pcreate -s pyoes <package_name> --interactive

De Jinja2 templates zijn automatisch beschikbaar. Als er nieuwe filters zijn toegevoegd, moet je deze wel nog toevoegen aan je .ini bestand.

Van versie 1.x naar 2.x

Warning

Bij de update van 1.x naar 2.x zijn er vrij significante wijzigingen doorgevoerd in de organisatie van de bestanden. Het is dus best erg voorzichtig te zijn bij deze update. Indien er zware wijzigingen zijn doorgevoerd, zullen er conflicten optreden. Het is best deze update op voorhand goed te simuleren en interactief uit te voeren.

Volgende bestanden zullen gewijzigd worden.

 • static/css/app.css: Is sowieso het resultaat van een compass compile operatie en moet dus gehergenereerd worden op basis van je eigen sass code.
 • static/config.rb: Mag gewoon vervangen worden en kan geen kwaad.
 • templates/layout.jinja2: Er wordt een starttemplate meegeleverd voor nieuwe scaffolds. Bij een update is het meestal best deze te laten zoals ze is. Je moet wel zorgen dat de declaratie van een app_package correct wordt ingesteld in je eigen templates/layout.jinja2.

Na de update mogen volgende bestanden in de static folder verwijderd worden:

 • css/fonts: We maken nu gebruik van de foundation icon fonts.
 • js/foundation en js/vendor: Worden nu uit bower_components geladen. Indien nodig kan je hier libraries toevoegen.
 • sass: Deze volledige folder wordt vervangen door een scss folder. Voor je deze folder verwijderd, controleer je best of je hier in sass/+package+/_+package+.scss eigen wijzigingen hebt aangebracht. Indien dat zo is, dien je deze over te brengen naar scss/_+package+.scss.
 • extensions: Werd aangemaakt door compass en is nu overbodig.
 • img/icons, img/pinpoints en andere bestanden: Alle bestanden werden verplaatst naar img/pyoes. Alles buiten deze folder dat je niet zelf hebt toegevoegd, mag weg.

Van versie 2.x naar 3.x

Warning

Bij de update van 2.x naar 3.x zijn er vrij significante wijzigingen doorgevoerd in de organisatie van de bestanden. Het is dus best erg voorzichtig te zijn bij deze update. Indien er zware wijzigingen zijn doorgevoerd, zullen er conflicten optreden. Het is best deze update op voorhand goed te simuleren en interactief uit te voeren.