Ontwikkeling

Deze bibliotheek is nog vrij nieuw en zal vrij veel wijzigen. Aangezien het hier eerder om visuele elementen gaat dan code, is het aantal unit tests eerder bescheiden.

Nieuwe features worden uitgewerkt in een feature branch in git en dan via een pull-request in Github gemerged met de master.

unit tests

Zoals altijd bij een bibliotheek proberen we zo goed mogelijk de code te testen. Om het ontwikkelen en testen makkelijk te maken werken we met tox. Via tox zal de code getest worden op python 2.7, 3.3 en 3.4. Er wordt ook code coverage berekend op basis van python 2.7.

Tox moet aanwezig zijn in je globale python installatie. Indien dit nog niet zo is, kan je het simpel installeren:

$ pip install tox

De uiteindelijke unit tests voer je uit door in de root van de repository te gaan staan (de map waarin tox.ini staat) en het tox commando uit te voeren:

$ tox

Indien je aan het ontwikkelen bent kan het uitvoeren van alle tests (en vooral het opbouwen van de omgevingen) soms wat lang duren. Je kunt ook aangeven dat je enkel de tests van een enkele omgeving wenst uit te voeren:

# Enkel de python 2.7 tests uitvoeren
$ tox -e py27
# Enkel de coverage tests uitvoeren
$ tox -e cover